Συνεργάτες

Συνεργάτες EU Citizen

AJPRA – Associação para o Desenvolvimento Comunitário, Cultural e Educativo

Χώρα οργανισμού
Πορτογαλία

Ο ρόλος του Οργανισμού
Παραλήπτης

Οργανισμός PIC
948450675

Τύπος οργανισμού
Μη κυβερνητικός οργανισμός / ένωση

Ημερομηνία συμμετοχής εταιρικής σχέσης
21/9/2018

 

HORAMA THESPROTIAS

Χώρα οργανισμού
Ελλάδα

Ο ρόλος του Οργανισμού
Εταίρος

Οργανισμός PIC
943975192

Τύπος οργανισμού
Μη κυβερνητικός οργανισμός / ένωση

Ημερομηνία συμμετοχής εταιρικής σχέσης
21/9/2018

 

Fundación Ciudadanía

Χώρα οργανισμού
Ισπανία

Ο ρόλος του Οργανισμού
Εταίρος

Οργανισμός PIC
951479403

Τύπος οργανισμού
θεμέλιο

Ημερομηνία συμμετοχής εταιρικής σχέσης
21/9/2018