Σεμινάριο και εργαστήριο

C1 – Σεμινάριο κατάρτισης

Βραχυπρόθεσμες κοινές ομαδικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για νέους διαμεσολαβητές, μέντορες και εκπαιδευτές

Εργαστήριο εκπαίδευσης B-learning για προσωπικό, εκπαιδευτές και εκπαιδευτές, διάρκειας 3 ημερών παρουσιών και 2 ακόμη ημερών διαδικτυακής εργασίας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών. Το διαδικτυακό τμήμα θα έχει μια αρχική στιγμή προετοιμασίας, πριν από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου πρόσωπο με πρόσωπο, και θα έχει επίσης μια μεταγενέστερη στιγμή εξίσου online. Σε αυτήν την τελευταία στιγμή, θα υπάρξει ακόμη αξιολόγηση της εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες. Αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα υπό την ευθύνη του συνεργαζόμενου οργανισμού Horama Thesprotia.

Διάρκεια: 3 ημέρες, Χώρα του χώρου: Ελλάδα
Κορυφαίος οργανισμός: HORAMA, Συμμετέχοντες Οργανισμοί: AJPRA και Fundación Ciudadanía
Αριθμός συμμετεχόντων: 5 ανά οντότητα συνεργάτη

C2 – Εργαστήριο Επικοινωνίας

Μικτή κινητικότητα των νέων

Εργαστήριο Επικοινωνίας

Θεματικό εργαστήριο, ενσωματωμένο και μετά από μια πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία για τη νεολαία σε μια μορφή σκιάς εργασίας και ομότιμης εκπαίδευσης, στην οποία οι νέοι συμμετέχοντες οργανώνουν, σχεδιάζουν πρωτοβουλίες που θα πραγματοποιηθούν με άλλους νέους υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του προσωπικού, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτών. Αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, υπό την ευθύνη του εταίρου Fundación Ciudadanía.

Διάρκεια: 5 ημέρες, Χώρα του χώρου: Ισπανία
Κορυφαίος οργανισμός: Fundación Ciudadanía, Συμμετέχοντες οργανισμοί: AJPRA και HORAMA
Αριθμός συμμετεχόντων: 20 ανά οντότητα συνεργάτη