Διακρατικές συναντήσεις

Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Έβορα

Évora 09-10 Ιανουαρίου 2019

Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Évora της Πορτογαλίας στις 9 και 10 Ιανουαρίου με στόχο την ανάλυση και την επικύρωση του σχεδίου επικοινωνίας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, καθώς και όλου του σχεδιασμού που ενυπάρχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες, σε χρόνο, προϋπολογισμό, καθήκοντα και ευθύνες.

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία

Μέριδα 13-14 Ιουνίου 2019

 • Επίλυση και παρουσίαση διοικητικών και διαχειριστικών ζητημάτων
 • Συζήτηση και έγκριση της δομής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου
 • Συζήτηση και έγκριση της πρότασης για «Οδηγό για διευκολυντές, μέντορες και εκπαιδευτές των νέων»
 • Συζήτηση και προτάσεις για το Εγχειριδίο «Μεθοδολογίες και Εργαλεία Εργασίας – Εκπαίδευση από ομοτίμους»
 • Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση της δομής του ιστότοπου
 • Βελτιστοποίηση και δυναμικοποίηση της σελίδας του Facebook
 • Συζήτηση και έγκριση και του σεναρίου του ραδιοφωνικού προγράμματος

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

Ηγουμενίτσα, 13-14 Δεκεμβρίου 2019

 • Διοικητικά θέματα
 • Η κατάσταση των προϊόντων και των δραστηριοτήτων
 • Πιστοποίηση
 • Προετοιμασία της μεικτής κινητικότητας στην Ισπανία
 • Σεμινάριο αφοσίωσης
 • Παρουσίαση του έργου (Εγχειρίδιο)

Η τέταρτη διεθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία

Évora – 20-21 Φεβρουαρίου 2020

 • Διοικητική συνεδρία
 • Προϊόντα και δραστηριότητες – Κατάσταση
 • Σεμινάριο αφοσίωσης
 • Σεμινάριο παρουσίασης
 • Ποιοτική εκτίμηση του έργου
 • Τα τελικά βήματα